Ελιά Βοτανική

Η ελιά είναι αειθαλές αιωνόβιο καρποφόρο δένδρο και ανήκει στην βοτανική οικογένεια Oleaceae και ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι και 900μ και θερμοκρασία από -3ο C  μέχρι -20ο C. Η ανθεκτικότητα της εξαρτάται από την ποικιλία, το μέρος εάν έχει αρκετή υγρασία και από τις εδαφολογικές συνθήκες. Προτιμά εδάφη ουδέτερα έως ελαφρά αλκαλικά και ευδοκιμεί σε ασβεστολιθικά κυρίως εδάφη. Στην καλλιέργεια της ελιάς τα πιο επικρατέστερα σχήματα μόρφωσης είναι το κυπελλοειδή και ο θάμνος. Η ελιά αρχίζει να βλαστάνει από τα τέλη Μαρτίου η αρχές Απριλίου, ανάλογα με τις θερμοκρασίες.